Nowe zarządzenie Metropolity Białostockiego w związku z epidemią

W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż parafie Archidiecezji Białostockiej znalazły się w czerwonej strefie, Arcybiskup Metropolita Białostocki wydał nowe zarządzenia.

ZARZĄDZENIE
dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

Nadejście drugiej fali pandemii jest dla nas wszystkich kolejnym trudnym doświadczeniem. Przychodzi nam ponownie zmierzyć się z tym wyzwaniem i chcemy to czynić w duchu solidarności i braterstwa, manifestując gotowość niesienia w miarę możliwości pomocy tym, którzy jej potrzebują lub będą potrzebować.

Pokonanie pandemii zależy w dużej mierze od naszej świadomej odpowiedzialności, zachowania reguł bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym podaję obowiązujące zasady, które należy wdrożyć podczas sprawowania liturgii i innych obowiązków duszpasterskich.

 1. Dyspensa

  Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem z dnia 13 marca br. w Archidiecezji Białostockiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej dla następujących wiernych:

  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  • osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
  • osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

  W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych w tzw. „strefie czerwonej” udzielam ponadto ogólnej dyspensy od wspomnianego obowiązku osobom przebywającym w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

   

 2. Liczba wiernych uczestniczących w nabożeństwach liturgicznych

  Liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie wyznaczają ograniczenia sanitarne:

  • w strefie żółtej - 1 osoba na 4 m²,
  • w strefie czerwonej - 1 osoba na 7 m².

   

 3. Środki ochrony osobistej

  Przypominam, że obowiązek zakrywania przyłbicą lub maseczką nosa i ust, mają:

  • wierni uczestniczący w liturgii, chyba że posiadają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,
  • pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania tacy, czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),
  • służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,
  • koncelebransi i pozostali szafarze podczas rozdawania Komunii Świętej,
  • szafarze sprawujący sakrament pokuty.

  Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki z płynem dezynfekującym, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek.

   

 4. Udzielanie Komunii Świętej
  • Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak i jej odmawiać.
  • Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest tylko jeden szafarz, Komunię Świętą udziela najpierw na rękę, a następnie przyjmującym do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.
  • Kapłani pomagający celebransowi rozdawać Komunię Świętą winni bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce.

   

 5. Sakrament pokuty i pojednania

  Przy sprawowaniu Sakramentu pokuty i pojednania zaleca się używanie konfesjonałów otwartych, a nie zamkniętych (szafowych). W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne, wymieniaćje przynajmniej raz w tygodniu i regularnie dezynfekować.

   

 6. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
  • W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „Oktawę” Uroczystości.
  • Tam gdzie jest możliwe, zamiast jednej tradycyjnej procesji w dniu 1 listopada można zaproponować nabożeństwa za zmarłych w kolejnych dniach „Oktawy”.
  • W Dzień Zaduszny należy zachować wszelkie środki ostrożności przy ewentualnym organizowaniu Mszy Świętej na cmentarzu.

  Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych wytycznych, ścisłe ich przestrzeganie i jasne ich zakomunikowanie wiernym.

Zachęcam ponadto, aby na zakończenie Mszy Świętej powrócić do praktyki śpiewu Suplikacji w intencji ustania epidemii, za chorych i personel medyczny oraz w intencji zmarłych.

Wszystkim wyrażam słowa wdzięczności za wspólny wysiłek w kształtowaniu naszej świadomości chrześcijańskiej i w budowaniu wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii. Całą wspólnotę archidiecezjalną otaczam codzienną modlitwą, upraszając dla wszystkich obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała.

† Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Białostocki

Białystok, dnia 16 października 2020 r.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok