Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Wielkanocna – 19.04.2020 r.

Drodzy Parafianie, w najbliższym tygodniu tj. 19 – 25 kwietnia będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania nabożeństw i uczestnictwa w liturgii:

 1. 19 kwietnia – 2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – Uroczystość Bożego Miłosierdzia. Msze św. wg. niedzielnego porządku. W kościele może znajdować się maksymalnie 5 osób (prosimy o udział we Mszy św. maksymalnie 2 osób modlących się w danej zamówionej intencji. Transmisje Mszy św. o godz. 9:00 i 12:00 na stronie parafialnej oraz Facebooku.
 2. Dzisiaj obchodzimy patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień angażują się w działalność charytatywną Caritas w naszej parafii, angażując się i ofiarując swój czas oraz wszystkim, którzy włączyli się w wielkopostną pomoc potrzebującym z naszej wspólnoty parafialnej.
 3. Zgodnie z zarządzeniami państwowymi, które będą obowiązywały od 20 kwietnia oraz zgodnie z wytycznymi Arcybiskupa Metropolity Białostockiego, po dokonaniu przeliczenia powierzchni kościoła informujemy:

  Od poniedziałku 20 kwietnia we Mszy św. w naszym Kościele będzie mogło uczestniczyć 30 osób (nie wliczając w to osób posługujących).

  Mając na uwadze, że jest to nieznaczna liczba, informujemy, że podczas niedzielnych Mszy św. zostanie włączone nagłośnienie zewnętrzne, by przy większej liczbie zgromadzonych osób, umożliwić ewentualne uczestnictwo w Mszach św. również na zewnątrz Kościoła. Księża w razie potrzeby będą udzielać komunii św. również na zewnątrz Kościoła. Pamiętajmy, o przestrzeganiu wytycznych państwowych, związanych z obowiązkiem zakrywania ust i nosa oraz zachowania wymaganych odległość między sobą. Dotyczy to zarówno uczestnictwa we Mszy św., a także przebywania na indywidualnej modlitwie. Do rozważenia i indywidualnej decyzji na czas trwania epidemii pozostawiamy wam sposób wyboru przyjmowania komunii św., umożliwiając Wam obie dopuszczalne formy zarówno bezpośrednio do ust jak i na rękę.
 4. Indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź – Kościół pozostaje otwarty przez cały dzień. Możliwość indywidualnej modlitwy i Adoracji przed wystawionym Najświętszego Sakramentem będzie od poniedziałku do soboty w godz. 16:00 – 18:00. W tym czasie, będzie również możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w pomieszczeniu kancelarii obok zakrystii.
 5. I Komunia Święta – Drogie Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz Drodzy Rodzice. W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami wprowadzonymi przez władze państwowe, mając na uwadze przede wszystkim Wasze dobro informujemy, że I Komunia Święta w naszej parafii nie odbędzie się w planowanym terminie 10 i 17 maja 2020 roku. Po rozeznaniu informujemy, że pierwszym możliwym terminem jest wrzesień br. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z listem duszpasterskim w tej sprawie, który został do Was wysłany drogą mailową. Można go znaleźć również na naszej stronie parafialnej.
 6. Bierzmowanie – Droga Młodzieży oraz Drodzy Rodzice. Zgodnie z zarządzeniem i decyzją Metropolity Białostockiego informujemy, że przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz decyzja o terminie i możliwościach przyjęcia tego sakramentu zostaje zawieszona do odwołania. O wszelkich zmianach będziemy informować Was na bieżąco.
 7. Chrzest Chrzest dziecka należy umówić z duszpasterzem telefonicznie i zostanie on udzielony w terminie i czasie ustalonym wspólnie z rodzicami z zachowaniem odpowiednich zasad i przepisów.
 8. PogrzebW przypadku pogrzebu liturgia pogrzebowa w dalszym ciągu pozostaje ograniczona do 3 stacji na cmentarzu zgodnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących zgromadzeń. Msza św. za osobę zmarłą zostanie odprawiona w naszym kościele po zakończeniu uroczystości na cmentarzu (może w niej uczestniczyć 30 osób), lub zostanie odprawiona w terminie uzgodnionym z rodziną po ustaniu przeszkód związanych z epidemią.
 9. Powyższe decyzje obowiązują w do odwołania. Prosimy o przyjęcie ich w zaufaniu i zrozumienie. Dziękując Wam za dotychczasowe zachowanie zasad i wytycznych proszę o dalsze ich przestrzeganie i zachowanie należytej ostrożności. Zachęcamy w dalszym ciągu do codziennej łączności i wspólnej modlitwy za pomocą środków przekazu.
 10. Serdecznie dziękuje Wam drodzy parafianie i przyjaciele za okazywaną pamięć i życzliwość. Serdecznie dziękuję tym, którzy w ostatnim czasie wyrażają troskę o sprawy związane z utrzymaniem parafii i wsparcie materialne w tym zakresie, które częściowo pokrywa bieżące koszty i potrzeby funkcjonowania parafii.

Życzymy wam dużo sił, wytrwałości, cierpliwości. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże.

Tęsknimy za Wami. Pamiętamy w modlitwie.

Wasi duszpasterze

Ogłoszenia duszpasterskie - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 12.04.2020 r.

wielkanoc 2020

Drodzy Parafianie, w najbliższym tygodniu tj. 12.04. – 19.04. będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania nabożeństw i liturgii:

 1. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO. Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Transmisje Mszy św. o godz. 9:00 i 12:00
 2. W Wielkanocny Poniedziałek Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Transmisja Mszy św. o godz. 9:00.
 3. Wszystkie przyjęte na te dni intencje mszalne odprawimy zgodnie z wolą ofiarodawcy i harmonogramem. Zgodnie z przedłużonymi przepisami w Eucharystii może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. W praktyce, z racji na Msze św. koncelebrowane prosimy o udział we Mszy św. 1 osoby modlącej się w danej zamówionej intencji (Niedziele 2 osoby modlące się w danej zamówionej intencji). Drzwi Kościoła na czas Mszy św. będą zamknięte, a osoby chcące uczestniczyć we Mszy św. będą mogły wejść od strony zakrystii. Nie jesteśmy w stanie w inny sposób spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do nie więcej niż 5 osób. Decyzja ta obowiązuje w niedziele i w dni powszednie – do odwołania. Prosimy o przyjęcie jej w zaufaniu i zrozumienie.
 4. Uroczystość Wielkanocną obchodzi się przez osiem dni (oktawa). Od wtorku do soboty transmisja Mszy św. o godz. 20:00 a następnie wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego. W dni powszednie po wieczornej Mszy św. W następną niedzielę Uroczystość Bożego Miłosierdzia.
 6. Dziękuje ks. Tomaszowi oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza za przygotowanie Triduum Paschalnego, ks. Adrianowi za przygotowanie grobu Pańskiego. Ks. Pawłowi i ks. Danielowi za przewodniczenie liturgiom i wygłoszone Słowo Boże. Ks. Henrykowi, Ks. Stanisławowi i wszystkim kapłanom za posługę duszpasterską przez ostatnie tygodnie trwania pandemii. Za codzienne dyżury w sakramencie pokuty i pojednania oraz wspólną modlitwę.
  Dziękuję Panu Grzegorzowi, Panu Januszowi i Panu Leszkowi za niełatwą posługę w tych minionych tygodniach związaną szczególnie z pilnowaniem przestrzegania porządku.
  Dziękuję Panu organiście oraz osobom wspomagającym za oprawę muzyczną. Paniom Danucie i Teresie za przygotowanie kościoła.
  Dziękuję przede wszystkim tym, dzięki którym możemy wspólnie się modlić, przez ostatnie tygodnie i teraz w te święte dni. Tomkowi Malinowskiemu, Tomkowi Grybowiczowi oraz Jakubowi Pogorzelskiemu za przygotowania i przeprowadzanie transmisji Mszy św. i nabożeństw. To jest przeogromna pomoc i posługa na rzecz całej wspólnoty za którą jesteśmy wdzięczni.
 7. Serdecznie dziękuje Wam drodzy parafianie i przyjaciele. Przez te ostatnie tygodnie pomimo trudności byliśmy i jesteśmy ze sobą blisko na różne sposoby, przede wszystkim poprzez modlitwę. Dziękuję Wam za pamięć, troskę, życzliwość wyrażaną na różne sposoby, również za troskę związaną ze sprawami utrzymania parafii i składane na ten cel ofiary.

Wszystkim naszym drogim Parafianom, Przyjaciołom, Dobroczyńcom i Współpracownikom życzymy by ten Wielkanocny czas, był pełny wiary i Bożej obecności. Niech światło Zmartwychwstałego przedostanie się wszędzie tam, gdzie panuje ciemność. Niech Chrystus pociągnie Was mocą swojego Zmartwychwstania, rozproszy zwątpienia napełniając Was i Waszych bliskich wiarą, radością i pokojem.

wielka sobota 2020

Dzisiaj Wielka Sobota. Możliwość indywidualnej adoracji w godz. 11:00-18:00. Transmisja Liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 20:00 na naszym Facebooku oraz na stronie parafii. Przygotujmy świece by będąc w duchowej łączności i jedności wspólnie odnowić przyrzeczenia chrzcielne.
W dniu dzisiejszym zgodnie z zarządzeniami nie odbywa się poświęcenie pokarmów, uczynimy to jutro w swoich domach. Teksty błogosławieństwa do pobrania poniżej lub można je wziąć ze stolika przy wyjściu z kościoła.

Pozostałe teksty:

wielki piatek

Transmisja Liturgii Męki Pańskiej odbędzie się o godz. 15:00 na stronie parafialnej oraz facebooku.

Indywidualna adoracja Krzyża - poprzez przyklęknięcie oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim:

 • Wielki Piątek w godz. 17:00-24:00.
 • Wielka Sobota w godz. 11:00-18:00

Przypominamy, że w kościele może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. Z tej racji prosimy o zachowanie przepisów oraz nieprzedłużanie indywidualnej modlitwy, tak by umożliwić ją innym oczekującym.

„Krzyż jest mównicą Boga”. Niech zatrzyma nas Jego słowo.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23,34)
Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju. (Łk 23,43)
Niewiasto, oto syn Twój… oto Matka twoja. (J 19,26)
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. (Mt 27,46)
Pragnę. (J 19,28)
Dokonało się. (J 19,30)
Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. (Łk 23,46)

twielki tydzien net

Drodzy Parafianie, w najbliższym tygodniu tj. 05.04. – 12.04. będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania nabożeństw i liturgii:

 1. Wszystkie przyjęte na te dni intencje mszalne odprawimy zgodnie z wolą ofiarodawcy i harmonogramem. Zgodnie z przepisami w Eucharystii może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. w praktyce, z racji na Msze św. koncelebrowane prosimy o udział we Mszy św. 1 osoby modlącej się w danej zamówionej intencji (w niedziele 2 osoby modlące się w danej zamówionej intencji) z wyłączeniem dni Triduum Paschalnego, w których liturgia będzie sprawowana bez całkowitego udziału wiernych. Drzwi Kościoła na czas Mszy św. będą zamknięte, a osoby chcące uczestniczyć we Mszy św. będą mogły wejść od strony zakrystii. Nie jesteśmy w stanie w inny sposób spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do nie więcej niż 5 osób. Decyzja ta obowiązuje w niedzielę i w dni powszednie – do odwołania. Prosimy o przyjęcie jej w zaufaniu i zrozumienie. Korzystajmy w tym czasie z możliwości modlitwy i duchowej łączności za pośrednictwem naszych parafialnych mediów społecznościowych.
 2. Spowiedź i Adoracja Najśw. Sakramentu w tym tygodniu od poniedziałku do środy w godz. 14:00 – 17:30. W kościele może przebywać tylko 5 osób. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwe oczekiwanie jeśli znajdujemy się na zewnątrz zachowując środki ostrożności (bez gromadzenia się w grupach), a osoby, które skorzystały z sakramentów prosimy o nie przedłużanie indywidualnej modlitwy i umożliwienie skorzystania z sakramentów osobom oczekującym.
 3. Z racji na ryzyko i niebezpieczeństwo, jakie osobom starszym i chorym niesie zaistniała sytuacja nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną. Osoby chore, odbywające kwarantannę, powinny przełożyć spowiedź na później. Przypominamy wszystkim o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego. Czas spowiedzi wielkanocnej obowiązuje od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020), jeżeli ktoś nie zdąży przed świętami, może zrobić to później. Zachęcamy do aktu żalu doskonałego i Komunii św. duchowej. Szczegóły w załączniku na poniżej, a także na drzwiach świątyni.
 4. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę zgodnie z zarządzeniami liturgia będzie odbywać się bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach kościoła.
 5. W Wielką Sobotę nie ma tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Należy to uczynić w domach, przed śniadaniem wielkanocnym, według obrzędu podanego w załączniku poniżej oraz na kartkach znajdujących się na końcu kościoła.

Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu z których przeprowadzimy transmisje:

 1. Niedziela Palmowa – Msze św. godz. 9:00, 12:00 oraz Droga Krzyżowa godz. 20:30
 2. Od Wielkiego Poniedziałku do  Wielkiej Środy Msza św. godz. 20:00. Modlitwa różańcowa.  godz. 20:30
 3. Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18:00
 4. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej godz. 15:00
 5. Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 20:00.
 6. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Msza św. o godz. 9:00 i 12:00.

Transmisje na naszej stronie oraz parafialnym facebooku.

W czasie trwania Triduum Sacrum zachęcamy do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (może być obecnych 5 osób w kościele) oraz o nie przedłużanie indywidualnej modlitwy w tym czasie i umożliwienie jej innym oczekującym.

Zachęcamy do pobrania i skorzystania z tekstów liturgicznych do modlitwy rodzinnej w domu na czas trwania Triduum Sacrum:

Dziękujemy za troskę i zainteresowanie potrzebami związanymi z utrzymaniem parafii, i ofiary złożone w minionym tygodniu na ten cel oraz za pamięć i okazywaną życzliwość. Życzymy Wam dużo sił, cierpliwości, zdrowia i wytrwałości. Pamiętamy o Was w modlitwie. Tęsknimy za Wami.

Wasi duszpasterze.

Drodzy Parafianie, zobowiązani ustaleniami władzy świeckiej, zaakceptowanymi przez władzę duchowną naszego Kościoła partykularnego, musimy zaadoptować wprowadzone regulacje i ustalenia do życia parafialnego. W naszej Parafii, zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy z 26 marca br. (treść dostępna na stronie parafialnej oraz przy wejściu do świątyni) w najbliższym tygodniu tj. 29.03. – 05.04. będzie obowiązywał następujący porządek sprawowania Kultu Bożego:

 1. Wszystkie przyjęte na te dni intencje mszalne odprawimy zgodnie z wolą ofiarodawcy i harmonogramem. W Eucharystii w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. W praktyce, z racji na Msze św. koncelebrowane umożliwia to, uczestnictwo we Mszy św. po jednej osobie modlącej się w zamówionej intencji. Prosimy o udział 1 osoby modlącej się w danej zamówionej intencji. Drzwi Kościoła na czas Mszy św. będą zamknięte, a osoby chcące uczestniczyć we Mszy św. będą mogły wejść od strony zakrystii. Nie jesteśmy w stanie w inny sposób spełnić wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do nie więcej niż 5 osób. Decyzja ta obowiązuje w niedzielę i w dni powszednie – do odwołania. Prosimy o przyjęcie tej decyzji w zaufaniu. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią parafii.
 2. Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, Ksiądz Arcybiskup Metropolita przedłużył dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. Korzystajmy w tym czasie z możliwości modlitwy i duchowej łączności za pośrednictwem naszych parafialnych mediów społecznościowych. Codziennie o godz. 20:00 Msza św. z homilią, a godz. 20:30 modlitwa różańcowa. Transmisja za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz naszego parafialnego Facebooka. W niedzielę transmisja Mszy św. o godz. 9:00; 12:00 i 19:30.
 3. W przyszłą niedzielę (Niedzielę palmowa) nie święcimy palm. Udział we Mszy świętej tylko za pośrednictwem mediów.
 4. Kościół parafialny będzie otwarty przez cały dzień jak dotychczas. Możliwość krótkiej adoracji oraz skorzystanie z sakramentu pokuty codziennie w godz. 10:00 – 12:00 oraz 15:00-17:00. W trakcie adoracji w kościele trwa dyżur kapłana, u którego można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Prosimy o zachowywanie przepisu gromadzenia się w kościele nie więcej niż 5 osób. Osoby, które skorzystają ze spowiedzi sakramentalnej niech ustąpią miejsca tym, którzy na nią czekają.
  Przypominamy wszystkim, szczególnie osobom chorym i pozostającym w domach o możliwości powrotu do stanu łaski uświęcającej przez akt żalu doskonałego, który musi zawierać w sobie mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej.
 5. Rekolekcje Wielkopostne z racji okoliczności zostały odwołane. Po zakończonym okresie epidemii jako wspólnota parafii przeżyjemy wspólnotowy dzień skupienia z nabożeństwem pokutnym oraz możliwością indywidualnej spowiedzi. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych i rekolekcjach za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 6. W przypadku pogrzebu liturgia pogrzebowa jest ograniczona do 3 stacji na cmentarzu. Może w niej uczestniczyć tylko 5 osób z rodziny zmarłego. Msza św. za osobę zmarłą zostanie odprawiona w terminie uzgodnionym z rodziną po ustaniu przeszkód związanych z epidemią.
 7. Chrzest dziecka należy umówić z duszpasterzem telefonicznie i zostanie udzielony przy udziale rodziców i chrzestnych w kaplicy na plebanii.
 8. Informacje w sprawie udzielenia sakramentu bierzmowania i I-szej Komunii świętej w naszej Parafii zostaną podane po świętach wielkanocnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
 9. Osoby poddane kwarantannie nie mogą uczestniczyć w żadnym rodzaju zgromadzeń liturgicznych (także w pogrzebie). Nie wolno kapłanom odwiedzać ich z posługą sakramentalną.
 10. Z racji na ryzyko i niebezpieczeństwo jakie osobom starszym i chorym niesie zaistniała sytuacja nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną, zostaje ona ograniczona do sytuacji zagrożenia życia. Zachęcamy do aktu żalu doskonałego i komunii św. duchowej.
 11. Dziękujemy wszystkim, za okazaną pomoc podopiecznym CARITAS poprzez złożone dary i środki finansowe w wyskości 3010 zł, które przeznaczymy na zakup niezbędnych artykułów żywności i higieny.
 12. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo niemożliwości obecności i uczestnictwa we Mszy św. w kościele pamiętają o potrzebach związanych z utrzymaniem świątyni i parafii za ofiary złożone w minionym tygodniu do puszek w kościele oraz na konto. Dziękujemy za troskę o potrzeby kościoła.

Z racji na dynamiczną i zmieniającą się nieustannie sytuacje oraz zmieniające się przepisy, przebieg liturgii Wielkiego Tygodnia oraz związanych z nim celebracji podamy do wiadomości w następną niedzielę.

Życzymy wam dużo sił, cierpliwości, zdrowia i wytrwałości. Pamiętamy o Was w modlitwie. Wasi duszpasterze.

Przypominamy, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie, przynosi także przebaczenie grzechów śmiertelnych. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

Żal doskonały w czasie pandemii koronawirusa

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Jak wzbudzić akt żalu doskonałego?

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

 1. wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
 2. zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
 3. wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
 4. przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
 5. przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020

 1. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju, zgodnie z zarządzeniami państwowymi oraz zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego mówiącymi: „We wszystkich Mszach Św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami może brać udział maksymalnie 50 osób.” Przypominamy i prosimy, aby umożliwić uczestnictwo we Mszy Św. w kościele osobom, które zamówiły intencje oraz podejmującym posługę liturgiczną. Prosimy Was o zrozumienie i skorzystanie z udzielonej dyspensy oraz uczestnictwo we Mszy Św. za pośrednictwem środków przekazu. Pomoże to nam wszystkim wypełnić odpowiednie przepisy i zapewnić bezpieczeństwo.
 2. W niedzielę o godz. 9:00, 12:00 i 19:30 przeprowadzimy transmisje Mszy św. z naszego kościoła. Możliwość obejrzenia transmisji za pośrednictwem naszej strony parafialnej oraz parafialnego facebooka. Zapraszamy do łączności i wspólnej modlitwy.
 3. Codziennie o godz. 20:30 jako wspólnota kapłańska gromadzimy się w kaplicy domu parafialnego na modlitwie różańcowej, z której transmisja jest również przeprowadzana na naszym parafialnym facebooku. W ten sposób chcemy być blisko Was i z Wami. Zapraszamy do dołączenia i wspólnej modlitwy każdego wieczoru.
 4. Codziennie w naszym Kościele jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 10:00 – 12:00 oraz 15:00 – 17:00. W soboty w godzinach porannych jest sprzątanie świątyni dlatego adoracja odbywa się w godz. 15:00 – 17:00. W trakcie adoracji w Kościele jest obecny kapłan. Spowiedź w tym czasie jest możliwa w pomieszczeniu obok zakrystii po zgłoszeniu do dyżurującego w kościele kapłana.
 5. Drodzy Młodzi! Kandydaci do bierzmowania. Zachęcamy was i prosimy, abyście nie zmarnowali czasu, który teraz jest przed Wami. Jest dobra wiadomość: nie musicie zbierać podpisów, których tak bardzo nie lubicie, jednak zapraszamy was abyście „polubili” naszego parafialnego facebooka, łączyli się z nami we wspólnej modlitwie w tym czasie, właśnie tą drogą, a w prywatnych modlitwach zatroszczcie się o osobistą wieź z Bogiem. Zostańcie w domu, nie zostawiajcie modlitwy. Różaniec, droga krzyżowa, modlitwa jest na wyciągnięcie ręki, sięgnijcie po nią.
 6. Wszelkie formalności kancelaryjne prosimy załatwiać drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel: (0-85) 654-73-70 w godz. 8:30-9:30. Sprawy wymagające osobistego spotkania prosimy załatwiać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 7. Wczoraj wyłączyliśmy z użytku powszechnego i zamknęliśmy część domu parafialnego, którą na prośbę służb medycznych przekazaliśmy na czas trwania epidemii na działalność i stacjonowanie Jednostki Pogotowia Ratunkowego, która będzie wyjeżdżała do nagłych wezwań. Z taką prośbą zwrócił się do nas dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia. W ten sposób włączamy się w pomoc służbom i prosimy o modlitwę za tych, którzy niosą pomoc chorym.
 8. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo niemożliwości obecności i uczestnictwa we Mszy św. w kościele pamiętają o potrzebach związanych z utrzymaniem świątyni i parafii za ofiary złożone w minionym tygodniu na konto. Dziękujemy za troskę o potrzeby kościoła.
 9. Życzymy wam dużo sił, cierpliwości i wytrwałości. Pamiętamy o Was w modlitwie.

Wasi duszpasterze.

II Niedziela Wielkiego Postu - 08.03.2020

W tym tygodniu:

Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17:15, we wtorek o godz. 18:30.

Droga Krzyżowa:

 • dla dzieci - wtorek o godz. 17:00
 • dla wszystkich w piątki o godz. 18:30
 • dla młodzieży w soboty o godz. 18:45.
 1. W dniu jutrzejszym odbędą się uroczystości dziękczynne za ocalenie naszego miasta w 31. rocznicę katastrofy pociągu przewożącego chlor. O godz. 16:30 rozpoczęcie przy krzyżu przy ul. Poleskiej i Droga Krzyżowa do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzi nasza wspólnota parafialna. O godz. 18:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. Abpa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 2. Nasza parafia organizuje wyjazdowe rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy dzieci i młodzież ze wspólnot parafialnych (oaza, ministranci, schola), oraz innych chętnych począwszy od klasy 5 szkoły podstawowej. Rekolekcje odbędą w domu rekolekcyjnym w Surażu w dniach od 20 do 22 marca (piątek – niedziela). Koszt rekolekcji to 100 zł. Karty zgłoszeniowe można wziąć dzisiaj po Mszy Świętej oraz w tygodniu w kancelarii parafialnej. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszelkich informacji związanych z wyjazdem rekolekcyjnym udziela Paweł i ks. Tomasz.
 3. W sobotę 14 marca w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary odbędzie się spotkanie pt. „Napomnienie braterskie. Jak robić to dobrze?” Spotkanie poprowadzi o. Gaweł Włodarczyk OP. Początek o godz. 9:00 w Centrum Pastoralno – Katechetycznym przy ul. Warszawskiej 50.
 4. Trwa akcja pomocy w rozliczeniach PIT którą organizuje Stowarzyszenia Rodzina na Plus PIT-y można składać w pomieszczeniu obok kancelarii - wejście przy kancelarii parafialnej - w każdą niedzielę w godzinach od 11:30 do 14.00.
 5. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła w ubiegłym tygodniu w kancelarii i na konto złożyliśmy 1060 zł. Dziękuje za ofiary złożone na dzisiejszą tacę. Trwają prace na dachu kościoła. Proszę o modlitwę w intencji budowy naszej nowej świątyni i życzliwe zaangażowanie w to dzieło.
 6. Ofiary do puszek które złożymy po Mszy św. są przeznaczone na rzecz misji.
 7. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim paniom składamy serdeczne życzenia łącząc dar modlitwy w Waszej intencji.

Dziękujemy za okazywane gesty życzliwości. Życzymy dobrego kolejnego dnia tygodnia.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:

+ Franciszka Obrał l. 76

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Grafik 08. 03. 2020 r. - 2 Niedziela Wielkiego Postu

Godz.

Celebrans

Spowiedź, Taca, Komunia św.

7:00

Ks. Piotr

ks. Tomasz, ks. Henryk

9:00

Ks. Tomasz

Ks. Piotr, ks. Daniel

 

Ks. Henryk

 

10:30

Ks. Adrian

Ks. Tomasz, ks. Henryk, ks. Piotr

12:00

Ks. Piotr

Ks. Paweł, ks. Daniel, ks. Tomasz

14:00

Ks. Adrian

Ks. Daniel, ks. Paweł, ks. Stanisław

17:15

Gorzkie żale – ks. Adrian

18:00

Ks. Stanisław

Ks. Paweł, ks. Adrian, ks. Daniel

19:30

Ks. Paweł

Ks. Adrian, ks. Stanisław

I Niedziela Wielkiego Postu - 01.03.2020

W tym tygodniu:

 1. 4 marca – środa - Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Głównego Patrona Białostockiej Prowincji Kościelnej. Uroczysta Msza św. o godz. 18:00 w kościele św. Kazimierza.
 2. 5 marca – czwartek - dzień imienin Ks. Adriana. Bardzo serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00. Będziemy się modlić w intencji Ks. Adriana i złożymy życzenia. Jest to również pierwszy czwartek miesiąca dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Po wieczornej Mszy św. godzina święta i spotkanie Grona Przyjaciół Seminarium Duchownego w domu parafialnym.
 3. 6 marca – pierwszy piątek miesiąca. W tym dniu Msze św. będą o godz. 6:30, 7.00, i 18.00. Spowiadać będziemy rano od godz. 6.30, wieczorem od godz. 17:30. Od godz. 9.00 księża z posługą sakramentalną odwiedzą osoby chore z naszej wspólnoty.
 4. 7 marca – pierwsza sobota miesiąca. Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy obchodzą pierwsze soboty miesiąca i kółka różańcowe.
 5. Nabożeństwa Pasyjne w tym tygodniu:
  • Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15, we wtorek o godz. 18.30.
  • Droga Krzyżowa - dla dzieci - wtorek o godz. 17.00
   - dla wszystkich w piątki o godz. 18.30
   - dla młodzieży w soboty o godz. 18.45.
 6. Stowarzyszenie Rodzina na Plus organizuje akcję pomocy w rozliczeniach PIT pod hasłem „Przekaż 1% podatku – to nic nie kosztuje!”. PIT-y można składać w pomieszczeniu obok kancelarii - wejście przy kancelarii parafialnej - a nie jak dotychczas w bibliotece parafialnej. PIT-y przyjmowane są w każdą niedzielę w godzinach od 11.30 do 14.00. Rozliczenia będą weryfikowane przez wykwalifikowane osoby.
 7. Dziękuje pani Czesławie Rzepnickiej za ofiarowanie kompletu obrusów ołtarzowych do świątyni na liturgiczny okres wielkiego postu.
 8. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła w ubiegłym tygodniu w kancelarii i na konto złożyliśmy 2100 zł.
 9. Dziękuje serdecznie proboszczowi i parafianom Bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy gdzie w minioną niedzielę głosiłem homilie i mogłem po Mszach św. zebrać ofiary na budowę naszej świątyni. Zebraliśmy na ten cel 13198 zł i 34 gr. Módlmy się w intencji ofiarodawców na rzecz budowy naszego kościoła.
  Trwają prace na dachu kościoła. Proszę o modlitwę w intencji budowy naszej nowej świątyni i życzliwe zaangażowanie w to dzieło.
  W przyszłym tygodniu, ofiary które złożymy na tacę będą przeznaczone na budowę naszej nowej świątyni a ofiary do puszek po Mszy św. na rzecz misji.
  Dzisiejsze ofiary złożone na tace, są przeznaczone na potrzeby Archidiecezji.
 10. Dziękujemy za okazywane gesty życzliwości. Życzymy dobrego kolejnego dnia tygodnia.

OGŁOSZENIA KURII METROPOLITALNEJ

 1. Stowarzyszenie „Otwarty Dom” Pomoc Polskim Dzieciom na Wschodzie poszukuje rodzin, które zaprosiłyby na Święta Wielkanocne polskie dzieci z Litwy. Dzieci przyjadą do Polski 9 kwietnia w Wielki Czwartek, a odjadą we środę 15 kwietnia. Zebranie rodzin zapraszających odbędzie się dnia 10 marca 2020 roku o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Hallera 8. Informacja o akcji Wielkanoc 2020 umieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia otwartydom.com.pl.
  Kontakt: Irena Stankiewicz, tel. 695-629-678, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Ukazał się marcowy numeru „Dróg Miłosierdzia”, który może być wspaniałą pomocą w przeżywaniu Wielkiego Postu. Proponujemy artykuł pod tytułem "Spowiedź bez formułki" zawierający praktyczne informacje dla osób korzystających z sakramentu pokuty. Polecamy też tekst o wielkopostnych wyzwaniach: poście, modlitwie i jałmużnie. Z okazji przypadającej 8 marca niedzieli misyjnej zamieszczony jest wywiad z bp. Jerzym Mazurem o pracy polskich misjonarzy na całym świecie.
  W tym miesiącu 7. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obchodzi Papież Franciszek, z tej okazji polecamy artykuł zachęcający do modlitwy za niego, wsłuchiwania się w jego nauczanie i wcielania jego słów w życie.
  Zapraszamy do lektury!

VII Niedziela okresu zwykłego - 23.02.2020

W tym tygodniu:

 1. W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie gościmy przedstawiciela AWSD w Białymstoku. Modlimy się w intencji powołań, a ofiary, które złożyliśmy na tacę będą przeznaczone na potrzeby Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
 2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 3. 26 lutego – ŚRODA POPIELCOWA - obowiązuje post ścisły. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 10.30, 16.30, 18.00 i 19.30. Poświęcenie popiołu i posypanie głów popiołem na każdej Mszy św. O godz. 17.30 – Gorzkie Żale. W tym dniu kancelaria parafialna nieczynna. Nie będzie nowenny do Matki Bożej Królowej Rodzin.
 4. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu. Za udział w rekolekcjach, nabożeństwie pasyjnym: Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa można uzyskać odpust zupełny
 5. W tym tygodniu droga krzyżowa dla wszystkich w piątek po wieczornej Mszy św., dla młodzieży w sobotę po wieczornej Mszy św. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski najbliższy piątek - I tygodnia Wielkiego Postu jest dniem modlitwy i pokuty za grzechy wykorzystywania. Będziemy wspólnie modlić się w tej intencji, zwłaszcza podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
 6. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w następujących terminach:
  • dla dorosłych i młodzieży: 29, 30, 31 marca – poprowadzi dominikanin o. Benedykt Malewski.
  • dla Szkół Podstawowych 1-3 kwietnia – poprowadzi ks. Krzysztof Maliszewski.
 7. W przyszłą niedzielę ks. Tomasz zaprasza ministrantów wraz z rodzicami na spotkanie w domu parafialnym.
 8. W odpowiedzi na prośbę dyrekcji SP 12 przekazujemy informacje, iż w odpowiedzi na sugestie rodziców oraz widząc zainteresowania i predyspozycje uczniów, od przyszłego roku szkolnego ruszają wśród klas 4 SP 12 dwie klasy sportowe o profilu:
  • piłka siatkowa
  • lekkoatletyka/gimnastyka artystyczna
  Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w dniach 24.02 - 6.03.
 9. Stowarzyszenie Rodzina na Plus organizuje akcję pomocy w rozliczeniach PIT pod hasłem „Przekaż 1% podatku – to nic nie kosztuje!”. PIT-y można składać w pomieszczeniu obok kancelarii - wejście przy kancelarii parafialnej - a nie jak dotychczas w bibliotece parafialnej. PIT-y przyjmowane są w każdą niedzielę w godzinach od 11.30 do 14.00. Rozliczenia będą weryfikowane przez wykwalifikowane osoby.
 10. Dziękuję za ofiary na budowę kościoła w ubiegłym tygodniu w kancelarii i na konto złożyliśmy. Trwają prace na dachu kościoła. Proszę o modlitwę w intencji budowy naszej nowej świątyni i życzliwe zaangażowanie w to dzieło.
 11. Proboszcz w dniu dzisiejszym przebywa w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy gdzie głosi homilie i zbiera ofiary na budowę naszej świątyni. Módlmy się w intencji ofiarodawców na rzecz budowy naszego kościoła.
 12. Dziękujemy za okazywane gesty życzliwości. Życzymy dobrego kolejnego dnia tygodnia.

OGŁOSZENIA KURII METROPOLITALNEJ

 1. Apostolstwo Trzeźwości Archidiecezji Białostockiej, w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, zaprasza na spotkanie członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 lutego, w dolnym kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00.
 2. Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3 rozpoczął nabór uczniów na rok szkolny 2020/2021. Placówka zaprasza do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Szkoły proponują ciekawą ofertę kształcenia oraz wychowanie w duchu katolickim na wysokim poziomie. Dyrekcja szkół serdecznie zaprasza zainteresowanych rodziców i uczniów na dni otwarte, które odbędą się:
  • 29 lutego 2020 (sobota) w godz. 10.00 – 13.00
  • 21 marca 2020 (sobota) w godz. 10.00 – 13.00 Informacje na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkola-katolicka.pl
 3. Drugie spotkanie w cyklu spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w poniedziałek, 24 lutego 2020, o godz. 18.00 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1 A. Gościem spotkania będzie redaktor Paweł Lisicki, który będzie wygłosi konferencję na temat "Wyszyński i jego model katolicyzmu ludowego". Zapraszamy do uczestnictwa.

Grafik 23.02.2020 r - 7. Niedziela okresu zwykłego

Godz.

Celebrans

Spowiedź, Taca, Komunia św.

7:00

Ks. Stanisław, Ks. Henryk

Ks. Tomasz

9:00

Ks. Tomasz

Ks. Stanisław, ks. Tomasz, ks. Paweł

10:30

Ks. Daniel

Ks. Stanisław, ks. Tomasz, ks. Paweł

12:00

Ks. Tomasz

Ks. Paweł, ks. Daniel, ks. Stanisław

14:00

Ks. Paweł

Ks. Daniel, ks. Tomasz, ks. Henryk

18:00

Ks. Gość

Ks. Paweł, ks. Daniel, ks. Henryk

19:30

Ks. Paweł

Ks. Daniel, ks. Henryk

Homilię wygłosi przedstawiciel AWSD w Białymstoku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok