Bierzmowanie - III rok

 

Informacje dla rodziców i uczniów przygotowujących się do Bierzmowania w roku 2018/2019:


Informacje o terminach spotkań formacyjnych są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

  1. 16-17-18 grudnia - REKOLEKCJE ADWENTOWE W PARAFII (3. Niedziela Adwentu - Poniedziałek - Wtorek)
  2.  styczeń, luty – w ramach kolędy
  3. SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
  4. 27-28 maja (poniedziałek, wtorek) - godz. 18.30 - próba przed bierzmowaniem
  5. 29 maja (środa) - godz. 18.30 - próba przed bierzmowanie, sprzątanie kościoła (odpowiedzialni: rodzice), Sakrament Pokuty
  6. 30 MAJA - MSZA ŚW. O GODZ. 18.00 - UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PRZEZ J.E. KS. ABP Seniora Edwarda Ozorowskiego

SPOWIEDŹ PRZED BIERZMOWANIEM

  1. 27 maja - poniedziałek od godz. 17:30 - klasy 3 gimnazjum z SP 12
  2. 28 maja - wtorek od godz. 17:30 - klasy ks. Mateusza z SP 12 i klasy ks. Tadeusza z SP 16
  3. 29 maja - środa od godz. 17:30 - klasy ks. Tomasza z SP 12 i osoby uczące się poza SP 12 i SP 16

1. Udział we Mszy św. (cotygodniowa Eucharystia ) –.

Trzeba przypomnieć, że nakaz ten zawiera się w Pierwszym Przykazaniu Kościelnym, które brzmi: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych” i obowiązuje wszystkich wierzących katolików. Msze św. niedzielne odprawiane są w naszym kościele o godz. 7:00, 8:30, 10:30 (z udziałem dzieci), 12:00, 14:00, 18:00 i 19:30 dla młodzieży – w sumieniu przed Panem Bogiem odpowiedzialni są rodzice

2. Udział w Rekolekcjach Adwentowych.

Są one odprawiane w naszym kościele w III niedzielę Adwentu oraz w poniedziałek i wtorek po tej niedzieli następujące. W niedzielę kandydaci przychodzą na Mszę św. o godz. 18:00, a w poniedziałek i wtorek na Msze św. o godz. 16:30.

3. Udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wraz ze swoją szkołą.

4. Udział w Nabożeństwach Świętego Triduum Paschalnego.

Wierzący człowiek powinien uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach liturgicznych całego roku kościelnego jakim jest Triduum Paschalne, obejmujące Mszę św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (w naszym kościele o godz. 18:00), Nabożeństwo Męki i Śmierci Jezusa w Wielki Piątek (w naszym kościele o godz. 18:00) oraz Mszę św. Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania Pańskiego (w naszym kościele o godz. 19:00). – w sumieniu przed Panem Bogiem odpowiedzialni są rodzice.

 Wymagane dokumenty:

Aktualny Adres Zamieszkania

Metryka chrztu

 Tylko osoby ochrzczone mogą przyjmować w Kościele Katolickim kolejne sakramenty. Dlatego kończąc przygotowanie do bierzmowania należy stwierdzić czy kandydat przyjął sakrament chrztu św. W III roku formacji, do końca grudnia, należy dostarczyć do Kancelarii Parafialnej świadectwo chrztu św. Otrzymuje się je w tej parafii, w której kandydat został ochrzczony. Te osoby które miały Komunię świętą w parafii NMP Królowej Rodzin nie muszą dostarczać metryki chrztu.

 Imię bierzmowania

Gdzieniegdzie istnieje jeszcze zwyczaj wybierania sobie przy okazji bierzmowania nowego imienia. Kościół w Polsce naucza, że „kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego” (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 113). Przepis ten, obowiązujący w Polsce od roku 1999.

Świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania powinien być chrzestny. „W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków” (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 113). Jeśli zatem nie ma większych przeszkód, przyjmujemy w naszej Parafii zasadę, że świadkiem bierzmowania jest matka chrzestna lub ojciec chrzestny (bez względu na płeć kandydata). Wyjątki od tej zasady rozstrzygane są indywidualnie przez kapłana prowadzącego formację.