Caritas Parafialna

Historia Caritas w Polsce
Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia.

Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929. Koordynował on działalność CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji.

Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej gwałtowny rozwój. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach.

Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych 
Działalność charytatywną realizujemy na kilku płaszczyznach:

 
 1. Organizowanie pomocy doraźnej dla osób potrzebujących w postaci:
  • pomocy medycznej i opieki nad chorymi
  • zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych
  • pomocy dla osób w ciężkiej sytuacjach życiowych
  • pomocy dla osób poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach
  • innej pomocy doraźnej w zależności od warunków i okoliczności
 2. Organizowanie własnych ośrodków terenowych
 3. Wdrażanie wiernych do akcji charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, wydawanie materiałów informacyjno-szkoleniowych
 4. Organizowanie systematycznego szkolenia pracowników charytatywnych
 5. Organizowanie akcji mających na celu sfinansowanie działalności charytatywnejBłogosławiony Rafał Chyliński - patron Caritas

Melchior Chyliński urodził się w rodzinie szlacheckiej w 1694 r., we wsi Wysoczka (woj. poznańskie). Jego rodzice Arnold Jan i Marianna Kierska wychowali go w wierze chrześcijańskiej. Ukończył szkołę parafialną w Buku, a następnie Kolegium humanistyczne w Poznaniu. W 1712 roku zaciągnął się do wojska jako zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, gdzie przez trzy lata doszedł do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi.

opiekun: ks. kan. Jan Hołodok

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok