Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Formalności związane ze ślubem załatwiane są w dwóch etapach:
1. Narzeczeni zgłaszają się 2 – 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę można ustalić wcześniej. Potrzebne dokumenty:
      - dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące), dowody osobiste,
      - dokumenty konkordatowe z USC (ważne 3 miesiące),
      - metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy),
      - świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
      - świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
      - wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.
2. Narzeczeni zgłaszają się 2 tygodnie przed terminem ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Potrzebne dokumenty:
      - zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
      - dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).
      - Szczegółowa instrukcja dotycząca zwarcia Sakramentu Małżeństwa 
      - Terminy i rodzaje kursów przedmałżeńskich w naszej diecezji
      - Kartka do spowiedzi świadka Sakramentu Małżeństwa
      - Kartka do spowiedzi przedślubnej narzeczonych
      Kartki należy drukować na kartce w formacie A6 (połowa zwykłej kartki zeszytowej).


Poradnia rodzinna
przy naszej parafiiSłuży pomocą małżeństwom i narzeczonym

Spotkania umawiane telefonicznie - numer telefonu 600 017 453

      - Strona www Duszpasterstwa Rodzin naszej Archidiecezji