Bierzmowanie

Formacja młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

Zasady formacji kandydatów do bierzmowania w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Rodzin w BiałymstokuKatecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania, (…) winna prowadzić do przeżycia obecności i działania Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym, wpojenia obyczaju osobistej i stałej modlitwy, kształtowania chrześcijańskich postaw moralnych, wierności obowiązkom codziennego życia, odwagi w wyznawaniu wiary, umiejętności obrony przekonań religijnych, a także odpowiedzialności za powołanie życiowe, relacje miłości i przyjaźni, wspólnotę lokalną i ojczyznę” (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 110).

Przygotowanie do bierzmowania, zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego z dnia 19 marca 2000 r. (nr 395/2000), skierowane jest do uczniów szkół gimnazjalnych i prowadzone jest dwukierunkowo: w szkole (poprzez katechezę szkolną) i w parafii (poprzez katechezę parafialną). Dlatego wszyscy uczniowie od klasy I do klasy III włącznie, zamieszkali na terenie tutejszej Parafii, którzy wyrażą życzenie i należycie się przygotują, mogą przyjąć ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Oznacza to, iż nasi parafianie – uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz inni, uczący się w różnych szkołach publicznych, prywatnych i społecznych, objęci są tą formacją.

Decyzja przyjęcia bierzmowania powinna być przemyślana i wynikać z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 112). Jako, że przyjęcie sakramentu bierzmowania pozostawia się wolnej woli człowieka, tylko ci, którzy pragną go otrzymać i spełnią ustanowione przez Kościół warunki, mogą zostać uznani za godnych stania się dojrzałymi chrześcijanami poprzez namaszczenie Duchem Świętym.

Proces formacji rozpoczyna się w klasie I gimnazjum. 
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania kończy się w III klasie gimnazjum uroczystością przyjęcia darów Ducha Świętego, której przewodniczy biskup. Jeżeli kandydat nie spełni wymagań Kościoła przez 3 lata proces formacji zostaje odpowiednio przedłużony, o czym informowani są Rodzice (prawni opiekunowie).