Bierzmowanie

Formacja młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

Zasady formacji kandydatów do bierzmowania w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku„Katecheza przygotowująca do sakramentu bierzmowania, (…) winna prowadzić do przeżycia obecności i działania Ducha Świętego w Kościele Chrystusowym, wpojenia obyczaju osobistej i stałej modlitwy, kształtowania chrześcijańskich postaw moralnych, wierności obowiązkom codziennego życia, odwagi w wyznawaniu wiary, umiejętności obrony przekonań religijnych, a także odpowiedzialności za powołanie życiowe, relacje miłości i przyjaźni, wspólnotę lokalną i ojczyznę” (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 110).Decyzja przyjęcia bierzmowania powinna być przemyślana i wynikać z pragnienia świadomego wyboru chrześcijańskiego stylu życia opartego na Ewangelii i nauce Kościoła (II Polski Synod Plenarny, Dokument 10, nr 112). Jako, że przyjęcie sakramentu bierzmowania pozostawia się wolnej woli człowieka, tylko ci, którzy pragną go otrzymać i spełnią ustanowione przez Kościół warunki, mogą zostać uznani za godnych stania się dojrzałymi chrześcijanami poprzez namaszczenie Duchem Świętym.

Proces formacji rozpoczyna się w klasie 6 klasie szkoły podstawowej. 
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania kończy się w 8 klasie szkoły podstawowej uroczystością przyjęcia darów Ducha Świętego, której przewodniczy biskup. Jeżeli kandydat nie spełni wymagań Kościoła przez 3 lata proces formacji zostaje odpowiednio przedłużony, o czym informowani są Rodzice (prawni opiekunowie).
O G Ł O S Z E N I E

Młodzież z klas 8 szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum którzy nie dostarczyła jeszcze wymaganych zaświadczeń i nie podała informacji o wybranym imieniu do bierzmowania i kto będzie świadkiem. Prosimy uczynić to jak najszybciej.

Prosimy, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

Zachęcamy rodziców, aby zainteresowali się harmonogramem spotkań formacyjnych, który jest podawany w ogłoszeniach parafialnych

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok