Duszpasterze naszej Parafii

PROBOSZCZ

ks janh

ks. Jan Hołodok, mgr teol.
Kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Najświętszego Sakramentu w Sokółce.

Pierwszy Proboszcz Parafii od 1997 roku.

Dzień imienin: 24 czerwca 

WIKARIUSZE

ks. Tadeusz Rutkowski, mgr teol.
Wikariusz naszej Parafii od 2016 roku.


Urodzony w 14 czerwca 1982 r. w Białymstoku. W czerwcu 2007 przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu i po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 07 czerwca 2008 r. z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.
Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa św. Pawła: „Wystarczy Ci łaski mojej. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9a) .
W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun Ruchu Światło-Życie
 • opiekun scholi dziecięcej
 • opiekun scholi młodzieżowej


Dzień imienin: 28 października


ks. Tomasz Owsiejko, mgr teol.
Wikariusz naszej Parafii od 2018 roku.

Urodzony w 1982 r. Po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 31 maja 2014 r. przyjął z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. 

W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun Służby Liturgicznej

Dzień imienin: 28 stycznia

ks. Adrian Karwowski, mgr teol.
Wikariusz naszej Parafii od 2017 roku.

Urodzony w Mońkach, 30 maja1989 r. W dniu 1 września 2011 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W dniu 27 maja 2016 roku z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu. Zaś 27 maja 2017 r. przyjął z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16, 15)

W parafii pełni następujące funkcje:

 • odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania
 • opiekun Domowego Kościoła
 • opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Dzień imienin: 5 marca 

REZYDENCI

ks henryk

ks. Henryk Abramowicz
Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej

Urodzony 9 listopada 1935 r. w Wasilkowie. W lipcu 1954 roku wstąpił do Seminarium w Białymstoku i, po ukończeniu formacji, 19 czerwca 1960 r., z rąk abp Władysława Suszyńskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun Grona Przyjaciół AWSD Białystok
 • opiekun Procesji

Funkcje pełnione w diecezji:

 • kapelan w środowiskowym Domu Samopomocy przy MOPR Białystok

Przebieg pracy duszpasterskiej

 • 1960 - 1964 wikariusz parafii śś. Piotra i Pawła w Zabłudowie
 • 1964 - 1984 wikariusz parafii św. Rocha w Białymstoku
 • 1984 - 1996 wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
 • 1996 - 2005 wikariusz parafii św. Wojciecha B.M w Białymstoku

Dzień imienin: 15 lipca

ksbogdan

ks. Bogdan Skłodowski, dr teologii
Wikariusz naszej Parafii w latach 2003-2005. Rezydent od 2014r.

Urodzony w 1978 r. w Białymstoku. We wrześniu 1997 r. wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i po ukończeniu formacji w dniu 31 maja 2003 r. z rąk abp Wojciecha Ziemby przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera.
Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa św. Pawła: „Wiem, Komu zawierzyłem” (2 Tm 1, 12).

Funkcje pełnione w parafii:

 • opiekun Wspólnoty "Ezechiasz"


Funkcje pełnione w diecezji:

 • Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej
 • Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Dzień imienin: 19 marca

ks piotrk

ks. Piotr Kobeszko, mgr teol.
Wikariusz naszej parafii w latach 2007-2011 oraz 2015-2016.
Rezydent od 2017 roku.


Urodzony 15 września 1982r. w Białymstoku.

14 czerwca 2007r. z rąk Abp Edwarda Ozorowskiego otrzymał sakrament święceń w stopniu prezbitera.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję” (Dz 3,6)


Dzień imienin: 29 czerwca

ks. Stanisław Hołodok, dr teol.
prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej
Rezydent od 2019 roku.


Urodzony 09 października 1947r. w Sokółce.

7 czerwca 1971r. w rodzinnym kościele parafialnym w Sidrze sakrament święceń w stopniu prezbitera.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6,10)

Inne funkcje pełnione w Archidiecezji Białostockiej: sędzia Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Dzień imienin: 

ks radek

ks. Radosław Hryniewicki
Wikariusz naszej Parafii w latach 2006 - 2009
Obecnie pełni posługę duszpasterską w diecezji Foggia we Włoszech.


Urodzony w 1981 r. w Białymstoku. Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Białymstoku. We wrześniu 2000 roku wstąpił do AWSD w Białymstoku, i po ukończonej formacji,10 czerwca 2006 r., z rąk bp Edwarda Ozorowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa:
"Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie." (Ps 73, 28)


Dzień imienin: 8 września

 

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. Łukasz Ruminowicz, mgr teol.

Urodzony 05 września 1990 r. w Białymstoku.

Wstąpił do AWSD w Białymstoku.
30 maja 2015 r. przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, natomiast rok później, 28 maja 2016 r. przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa:
"Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną" (1 Kor 15, 10b)

ks. Marcin Józef Piętka-Murawski, mgr teol.

Urodzony 31 marca 1983 r. w Siemiatyczach w diecezji drohiczyńskiej.

15 września 2003 roku wstąpił do AWSD w Białymstoku.
6 czerwca 2008 r. przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk J.E. Ks. Abp prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, natomiast rok później, 6 czerwca 2009 r. przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa:
"Gorliwość o dom Twój pochłania mnie" (J 2, 17)

KSIĘŻA WIKARIUSZE, KTÓRZY PRACOWALI W PARAFII

ks. Marcin Rydzewski

1989;  2014;  2017;  2018

ks. Cezary Gejdel

1982;  2009;  2016;  2017

ks. Piotr Buśko

1982;  2013;  2016;  2017

ks. Piotr Kobeszko

1982;  2007;  2015;  2016

ks. Dariusz Łuczaj

1973;  2002;  2013;  2016

ks. Tomasz Rogowski

1988;  2013;  2013;  2016

ks. Łukasz Okruszko

1980;  2005;  2011;  2015

ks. Marcin Czapski

1981;  2009;  2009;  2013

ks. Piotr Waliński

1978;  2004;  2009;  2013

ks. Józef Bach

1971;  2000;  2009;  2010

ks. Piotr Kobeszko

1982;  2007;  2007;  2011

ks. Radosław Hryniewicki

1981;  2006;  2006;  2009

ks. Adam Niemczynowicz

1976;  2002;  2006;  2007

ks. Piotr Piętka

1968;  1995;  2005;  2006

ks. Robert Markuszewski

1973;  1998;  2004;  2009

ks. Bogdan Skłodowski

1978;  2003;  2003;  2005

ks. Wojciech Trzaska

1977;  2002;  2002;  2004

ks. Marek Wiśniewski

1962;  1987;  2002;  2003

ks. Leszek Czerech

1970;  1996;  2000;  2002

ks. Stanisław Wojtach

1970;  1995;  1998;  2002

ks. Piotr Wojnach

1970;  1995;  1997;  1998

data urodzenia;   data święceń;  data nominacji;  data odwołania

ZMARLI KSIĘŻA ZWIĄZANI Z PARAFIĄ

ks stefan1

ś.p.
ks. Stefan Girstun
Kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Katedralnej,
Prałat honorowy Jego Świątobliwości.


Urodzony 11 listopada 1928 r. w Małonce Mosarskiej w diecezji wileńskiej. W lipcu 1949 roku wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Wileńskiego w Białymstoku i po ukończeniu formacji, 20 czerwca 1954 r., z rąk abp Romualda Jałbrzykowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera.


Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa:
"Moja Matko, Miłosierna"

Przebieg pracy duszpasterskiej:

 • 1954 - 1960 wikariusz parafii w Choroszczy
 • 1960 - 1966 administrator parafii w Choroszczy
 • 1970 - 1997 Dziekan Dekanatu Białystok Starosielce
 • 1966 - 2004 proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku
 • od 2004 roku wspomagał swoją posługą naszą wspólnotę parafialną

Zmarł 15 kwietnia 2008 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany na cmentarzu w Siedlcach.