Duszpasterze naszej Parafii

PROBOSZCZ

ks. Proboszcz Piotr Kobeszko

ks. Piotr Kobeszko, mgr teol.

Proboszcz naszej parafii od 30 czerwca 2019

Urodzony 15 września 1982r. w Białymstoku. 14 czerwca 2007r. z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego otrzymał sakrament święceń w stopniu prezbitera.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję” (Dz 3,6)

Wikariusz naszej parafii w latach 2007-2011 oraz 2015-2016. Rezydent w latach 2017-2019

Dzień imienin: 29 czerwca


WIKARIUSZE

ks. Tomasz Owsiejko, mgr teol.

Wikariusz naszej Parafii od 2018 roku.

Urodzony w 1982 r. Po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 31 maja 2014 r. przyjął z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun Służby Liturgicznej

Dzień imienin: 28 stycznia


ks. Paweł Popielnicki, mgr teol.

Wikariusz naszej Parafii od 2019 roku.

Urodzony 2 kwietnia 1982 r. w Białymstoku. Po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 6 czerwca 2009 r. przyjął z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: "Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata" (Ga 6,14)

W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun Ruchu Światło-Życie
 • opiekun Odnowy w Duchu Świętym

Funkcje w Archidiecezji:

 • Centrum Pomocy Caritas w Czarnej Białostockiej - Metanoia

Dzień imienin: 29 czerwca


ks. Daniel Ciulkin

ks. Daniel Ciulkin, mgr teol.

Wikariusz naszej Parafii od 2019 roku.

Urodzony w 1981 w Białymstoku. Po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 10 czerwca 2006 r. przyjął z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: "Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga." (1 Kor 1, 27-29).

W parafii pełni następujące funkcje:

 • opiekun scholi dziecięcej
 • opiekun scholi młodzieżowej
 • opiekun "białej procesji"

Funkcje w Archidiecezji:

 • Kapelan w Zakładzie Karnym w Białymstoku

ks. Maciej Słyż

ks. Maciej Słyż, mgr lic. teol.

Wikariusz naszej Parafii od 2021 roku.

Urodzony w 17 maja 1981 w Białymstoku. Po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku w dniu 14 czerwca 2007 r. przyjął z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: "Jestem posłany do głoszenia Ewangelii".

W parafii pełni następujące funkcje:

 • odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do bierzmowania
 • opiekun Domowego Kościoła
 • opiekun katechistów i lektorów
 • opiekun kaplicy pw. św. Pio, prezbitera na plebanii

Dzień imienin:


REZYDENCI

ks. Stanisław Hołodok, dr teol.

Prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej

Rezydent od 2019 roku.

Urodzony 09 października 1947r. w Sokółce. 07 czerwca 1971r. w rodzinnym kościele parafialnym w Sidrze sakrament święceń w stopniu prezbitera. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6,10)

Dzień imienin: 18 września


ks. Adrian Karwowski, mgr teol.

Urodzony w Mońkach, 30 maja 1989 r. W dniu 1 września 2011 roku wstąpił do Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W dniu 27 maja 2016 roku z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu. Zaś 27 maja 2017 r. przyjął z rąk Abp. Edwarda Ozorowskiego sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Wikariusz naszej Parafii od 2017 do 2021 roku. Obecnie przygotowuje się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu na misje.

Dzień imienin: 5 marca


KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII

ks. Łukasz Ruminowicz, mgr teol.

Urodzony 05 września 1990 r. w Białymstoku.

Wstąpił do AWSD w Białymstoku. 30 maja 2015 r. przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk J.E. Ks. Abp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, natomiast rok później, 28 maja 2016 r. przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15, 10b)


ks. Marcin Józef Piętka-Murawski, mgr teol.

Urodzony 31 marca 1983 r. w Siemiatyczach w diecezji drohiczyńskiej.

15 września 2003 roku wstąpił do AWSD w Białymstoku.

6 czerwca 2008 r. przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu z rąk J.E. Ks. Abp. prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, natomiast rok później, 6 czerwca 2009 r. przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Gorliwość o dom Twój pochłania mnie” (J 2, 17)


HISTORIA PARAFII

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE

ks. Jan Hołodok

ks. Jan Hołodok, mgr teol.

Kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Najświętszego Sakramentu w Sokółce.

Pierwszy Proboszcz parafii.

Lata urzędowania: 1997 - 2019

Dzień imienin: 24 czerwca


KSIĘŻA WIKARIUSZE

ks. Adrian Karwowski

1989; 2017; 2017; 2021

ks. kan. Henryk Abramowicz (rezydent)

1935; 1960; 2005; 2020

ks. Bogdan Skłodowski (rezydent)

1978; 2003; 2014; 2019

ks. Tadeusz Rutkowski

1982; 2007; 2016; 2019

ks. Marcin Rydzewski

1989; 2014; 2017; 2018

ks. Cezary Gejdel

1982; 2009; 2016; 2017

ks. Piotr Buśko

1982; 2013; 2016; 2017

ks. Piotr Kobeszko

1982; 2007; 2015; 2016

ks. Dariusz Łuczaj

1973; 2002; 2013; 2016

ks. Tomasz Rogowski

1988; 2013; 2013; 2016

ks. Łukasz Okruszko

1980; 2005; 2011; 2015

ks. Marcin Czapski

1981; 2009; 2009; 2013

ks. Piotr Waliński

1978; 2004; 2009; 2013

ks. Józef Bach

1971; 2000; 2009; 2010

ks. Piotr Kobeszko

1982; 2007; 2007; 2011

ks. Radosław Hryniewicki

1981; 2006; 2006; 2009

ks. Adam Niemczynowicz

1976; 2002; 2006; 2007

ks. Piotr Piętka

1968; 1995; 2005; 2006

ks. Robert Markuszewski

1973; 1998; 2004; 2009

ks. prałat Stefan Girstun (rezydent)

1928; 1954; 2004; 2008

ks. Bogdan Skłodowski

1978; 2003; 2003; 2005

ks. Wojciech Trzaska

1977; 2002; 2002; 2004

ks. Marek Wiśniewski

1962; 1987; 2002; 2003

ks. Leszek Czerech

1970; 1996; 2000; 2002

ks. Stanisław Wojtach

1970; 1995; 1998; 2002

ks. Piotr Wojnach

1970; 1995; 1997; 1998

data urodzenia; data święceń; data nominacji; data odwołania


ZMARLI KSIĘŻA ZWIĄZANI Z PARAFIĄ

ks. Henryk Abramowicz

ks. Henryk Abramowicz

Kanonik honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej

Urodzony 9 listopada 1935 r. w Wasilkowie. W lipcu 1954 roku wstąpił do Seminarium w Białymstoku i, po ukończeniu formacji, 19 czerwca 1960 r., z rąk abp. Władysława Suszyńskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbiteratu.

Przebieg pracy duszpasterskiej

 • 1960 - 1964 wikariusz parafii śś. Piotra i Pawła w Zabłudowie
 • 1964 - 1984 wikariusz parafii św. Rocha w Białymstoku
 • 1984 - 1996 wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
 • 1996 - 2005 wikariusz parafii św. Wojciecha B.M w Białymstoku
 • od 2005 wspomagał swoją posługą naszą wspólnotę parafialną, będąc między innymi opiekunem Grona Przyjaciół AWSD Białystok i procesji eucharystycznych

Zmarł 30 października 2020 roku, w wieku 84 lat w 61 roku kapłaństwa. Pochowany na cmentarzu w Wasilkowie.


ks. Stefan Girstun

ś.p. ks. Stefan Girstun

Kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Katedralnej, Prałat honorowy Jego Świątobliwości.

Urodzony 11 listopada 1928 r. w Małonce Mosarskiej w diecezji wileńskiej. W lipcu 1949 roku wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Wileńskiego w Białymstoku i po ukończeniu formacji, 20 czerwca 1954 r., z rąk abp. Romualda Jałbrzykowskiego przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera.

Swoim kapłańskim zawołaniem uczynił słowa: „Moja Matko, Miłosierna”

Przebieg pracy duszpasterskiej:

 • 1954 - 1960 wikariusz parafii w Choroszczy
 • 1960 - 1966 administrator parafii w Choroszczy
 • 1970 - 1997 Dziekan Dekanatu Białystok Starosielce
 • 1966 - 2004 proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Białymstoku
 • od 2004 wspomagał swoją posługą naszą wspólnotę parafialną

Zmarł 15 kwietnia 2008 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany na cmentarzu w Siedlcach.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok