Grono Przyjaciół AWSD Białystok


We wspólnotach diecezjalnych i parafialnych trzeba doceniać i popierać grupy powołaniowe, których członkowie ofiarowują swe modlitwy i cierpienia w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a także wspierają je moralnie i materialnie.
Jan Paweł II
Grono przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku jest dobrowolną wspólnotą ludzi, pragnących na różne sposoby pomagać Seminarium. Jest ono owocem i wyrazem miłości Kościoła Powszechnego oraz Kościoła Lokalnego - Archidiecezji Białostockiej. Celem, który stawia sobie Grono przyjaciół, jest pomoc przez modlitwę i ofiary duchowe, ale także w miarę możliwości pomoc materialna. Jego członkowie często modlą się o powołania oraz w intencji Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, jak również o powołania misyjne i za misjonarzy Archidiecezji Białostockiej. Do Grona może należeć każdy wierny, któremu nie jest obojętna przyszłość Seminarium oraz sprawa powołań. W Gronie przyjaciół AWSD, jak i w całym Kościele zajmują cierpiący. Ofiarują oni swoje modlitwy i cierpienia, które przeżywają w jedności z Chrystusem w intencji Seminarium, powołań do kapłaństwa i życia zakonnego oraz w intencji kapłanów.


Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania Grona Przyjaciół Seminarium Duchownego, odbywające się w każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornym nabożeństwie. Zapraszamy również do indywidualnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.


Modlitwy o powołania kapłańskie i zakonneopiekun: ks. kan. Henryk Abramowicz