Domowy Kościół


Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru o małżeństwie i rodzinie jest celem Domowego Kościoła. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej Equipes Notre Dame, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego.


Domowy Kościół (DK) gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, nazywany także Oazą Rodzin, stanowi małżeńsko-rodzinną formacje świeckich działających w Kościele. Jest on jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół zawsze pozostaje otwarty na współpracę z innymi ruchami. Powstał z inicjatywy założyciela Ruchu Światło-Życie Sługi Bożego ks. prof. Franciszka Blachnickiego (przed kilku laty rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny), w ścisłej współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ, która nieprzerwanie do dnia dzisiejszego towarzyszy temu dziełu.

Domowy Kościół łączy wiec w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Początki DK sięgają roku 1973, kiedy to do Krościenka ( siedziba Centrum Ruchu Światło-Życie), po raz pierwszy, rodziny przybyły na 15-dniowe rekolekcje oazowe. Od tego czasu w całym kraju, jak również poza jego granicami, zaczęły powstawać Kręgi skupiające małżeństwa oazowe. W Ruchu tym specjalny nacisk kładzie się na duchowość małżeńską, czyli dążenie do życia w bliskości Boga, w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa spotykające się w Domowym Kościele otwierają się na obecność Chrystusa podejmując nauczanie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który stawiał za wzór Kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa i upatrywał jego żywotność i autentyczność w: Liturgii (Biblia i Sakramenty), Martyrii (świadectwo życia) i Diakonii (służba) przeżywanych w bliskiej sercu wspólnocie.

źródło: www.oaza.lo.plPliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok