Odnowa

logo Nowe Życie

                                               «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!  Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego;  

(J 7,37b-39a)

Witaj na stronie Katolickiej Odnowy
w Duchu Świętym!

Na początku XX wieku dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60 zaowocowało powstaniem w Kościele Katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło działania Ducha Świętego.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy miłość do Jezusa.

Opiekun grupy modlitewnej: ks. Adrian Karwowski
Lider grupy modlitewnej: Bogdan Reducha

Kiedy się spotykamy?

W każdy wtorek  uczestniczymy we Mszy Świętej o godz. 18.00 w naszym kościele, a następnie przechodzimy do sali na plebanii na spotkanie modlitewne.

1 wtorek miesiąca – eucharystia wspólnotowa w kościele p.w. Świętego Wojciecha;

2 wtorek miesiąca – spotkanie z modlitwą uwielbienia w sali na plebanii;

3 wtorek miesiąca – adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Ojca Pio na plebanii;

4 wtorek miesiąca – spotkanie modlitewne z katechezą w sali na plebanii.

W ostatni poniedziałek miesiąca zapraszamy wszystkich na EUCHARYSTIĘ Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE do kościoła Św. Rocha, na godz. 18.00.

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym działająca przy naszej parafii istnieje od grudnia 2008r. Powstała po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) z inicjatywy księdza Radosława Hryniewickiego. Zebrała się wówczas grupa ok. 20 osób, która rozpoczęła cykliczne spotkania modlitewne. Obecnie wspólnota liczy około 30 osób w różnym wieku. Gromadzi ludzi, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Bogiem, obierając Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela i podejmując drogę nawrócenia. Przez 3 lata naszym duszpasterzem był ks. Marcin Czapski, a obecnie jest nim Ks. Dariusz Łuczaj.

W każdy wtorek gromadzimy się, aby przyzywać Ducha Świętego, uwielbiać Boga i rozważać Jego Słowo. Dzielimy się działaniem Boga w naszym życiu, a także wstawiamy się za siebie nawzajem. Wspólnie świętujemy, pielgrzymujemy, przeżywamy rekolekcje.

W tym roku po raz drugi, jako animatorzy, włączamy się też w przygotowanie młodzieży do sakramentu Bierzmowania.

Jeżeli pragniesz umocnić swoją wiarę, odnowić więź z Jezusem, spędzić czas na modlitwie i śpiewie na cześć Pana oraz rozważaniu Słowa Bożego

- zapraszamy na nasze spotkania! 

duch świety 1

Spotkanie w dniu 30 czerwca 2018 r.

Ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie naszej wspólnoty zorganizowaliśmy w Świętej Wodzie. Rozpoczęliśmy Eucharystią w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, a następnie – ognisko, kiełbaski, wspólna kolacja… Przy tej okazji złożyliśmy też serdeczne podziękowanie kończącemu swoją posługę liderowi – Bogdanowi, któremu nowo wybrana liderka - Beata w imieniu całej naszej wspólnoty przekazała okolicznościowy dyplom. Do wieczora spędziliśmy wspólnie czas radując się i chwaląc Pana śpiewem i tańcem.

1 Odnowa SW

2 Odnowa SW

3 Odnowa SW

4 Odnowa SW

5 Odnowa SW

6 Odnowa SW

7 Odnowa SW

8 Odnowa SW

9 Odnowa SW

10 Odnowa SW

11 Odnowa SW

12 Odnowa SW

duch świety 1

Spotkanie w dniu 26 czerwca 2018 r.

Na dzisiejszym spotkaniu pożegnaliśmy ks. Marcina – opiekuna naszej wspólnoty, który na mocy dekretu ks. Arcybiskupa udaje się na studia do Rzymu. Podziękowaliśmy księdzu Marcinowi za jego obecność z nami przez cały rok, za wspólną modlitwę z naszą wspólnotą i głoszone na spotkaniach konferencje. Jednocześnie życzyliśmy księdzu na ten nowy okres w życiu wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin.

grupa Odnowy

duch świety 1

dzien jednosci 2017

dzień jedności 1

dzień jedności 2

dzień jedności 3

dzień jedności 4

dzień jedności 5

dzień jedności 6

dzień jedności 7

dzień jedności 8

dzień jedności 9

dzień jedności 10

dzień jedności 11

dzień jedności 12

duch świety 1

Migawki z parafialnego festynu

27 maja 2017 r.

f 1

f 2

f 3

f 4

f 5

f 6

f 7

f 8

festyn 11

festyn 12

festyn 13

festyn 14

festyn 15

festyn 16

duch świety 1

reo 2017

duch świety 1

Spotkanie w dniu 21 lutego 2017 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

adoracja 1

Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie powierzyliśmy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, które zaplanowane są w naszej parafii od 28 lutego b.r. Modliliśmy o łaski potrzebne uczestnikom oraz wszystkim osobom, które będą posługiwały podczas rekolekcji. 

duch świety 1

Rekolekcje Szkoła Charyzmatów z Damianem Stayne

01-04 grudnia 2016 r.

2016 12 02 12.54.51

2016 12 03 16.07.08


2016 12 03 16.07.39


2016 12 03 16.08.29


2016 12 03 19.07.41


2016 12 04 09.56.56


2016 12 04 09.58.04

2016 12 04 09.58.16


2016 12 04 14.53.27

2016 12 04 18.26.33

2016 12 04 18.27.54

duch świety 1

Spotkanie w dniu 22 listopada 2016 r.

Jezus naszym Królem! - adoracja Najświętszego Sakramentu.

adoracja

duch świety 1

Spotkanie w dniu 15 listopada 2016 r.

W dniu dzisiejszym gościliśmy wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z sąsiednich parafii: z Parafii Św. Kazimierza, z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego oraz z Parafii Wszystkich Świętych wraz z kapłanami – opiekunami poszczególnych grup. Po Mszy Świętej odprawionej w naszym kościele parafialnym spotkaliśmy się w sali na plebanii, gdzie wysłuchaliśmy Słowa Bożego oraz wspólnie wielbiliśmy Boga śpiewem i modlitwą.

Temat spotkania: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”.

Rozważane Słowo Boże:  J 15, 14 – 17.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Konferencję na temat rozważanego Słowa wygłosił ks. Wojciech Rogowski z Parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

duch świety 1

Spotkanie modlitewne w dniu 31 maja 2016 r.

Rozważane Słowo Boże: Łk 10, 25-37

duch świety 1

"Nowe Życie" w Częstochowie

W dniu 21 maja odbyło się w Częstochowie Ogólnopolskie Czuwanie Grup Odnowy w Duchu Świętym. Nie mogło oczywiście zabraknąć tam również członków naszej grupy.

Poniżej - fotoreportaż z tych uroczystości.

Częstochowa 1

Częstochowa 2

Częstochowa 3

Częstochowa 4

Częstochowa 5

Częstochowa 6

Częstochowa 7

Częstochowa 8

Częstochowa 9

Częstochowa 10

Częstochowa 11

Częstochowa 12

Częstochowa 13

duch świety 1

Spotkanie opłatkowe w dniu 29 grudnia 2015 r.

Po Mszy świętej odprawianej o godz. 18.00 zebraliśmy się   w parafialnej kawiarence, na spotkaniu opłatkowym naszej wspólnoty. Z radością powitaliśmy kilka nowych osób przybyłych na spotkanie. Po krótkiej modlitwie uwielbienia i odczytaniu fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-14) podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie nawzajem błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, miłości i rodzinnego ciepła. Następnie – delektując się pysznościami przygotowanymi przez członków naszej grupy – śpiewaliśmy kolędy i dzieliliśmy się refleksjami na temat mijającego roku. Niektórzy z nas uznali rok 2015 za udany, inni – za trudny. Wszyscy jednak wyrażaliśmy nadzieję, iż Pan prowadzi każdego z nas drogą, którą dla nas przygotował. Mimo trudności, jakie nas spotykają, musimy tylko zaufać Bogu, uwierzyć, że droga, którą On nas prowadzi jest drogą dla nas najlepszą. Na koniec pomodliliśmy się jeszcze za członków naszej wspólnoty, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu, za wszystkich potrzebujących naszej modlitwy oraz o pokój w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

duch świety 1

Archidiecezjalny dzień jedności

Rudka 1

Rudka 2

Rudka 3

Rudka 4

Rudka 5

Rudka 6

Rudka 7

Rudka 8

Rudka 9

Rudka 11

Rudka 12

Rudka 13

 

duch świety 1

Spotkanie modlitewne - 22 września 2015 r.

Adoracja Najświętszego Sakramentu   

i wybór imienia dla naszej wspólnoty. 

Jak w każdy trzeci wtorek miesiąca spotkaliśmy się w kaplicy Św. Ojca Pio na plebanii, aby wspólnie adorować Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ponieważ na dzisiejszym spotkaniu zamierzaliśmy też dokonać wyboru imienia dla naszej wspólnoty, dlatego w ramach adoracji podjęliśmy modlitwę w intencji dobrego wyboru imienia, próbując rozpoznać takie określenie, które będzie naszą wspólnotę najlepiej charakteryzowało. Wcześniej członkowie wspólnoty zgłosili kilka propozycji, które – po modlitwie adoracyjnej – poddaliśmy głosowaniu. Największą ilość głosów otrzymała propozycja imienia „Nowe Życie”. Zgodnie uznaliśmy, iż jest to bardzo dobra propozycja. Pragniemy bowiem, by imię to mobilizowało nas do budowania naszego życia wciąż na nowo, w jedności z naszym Panem – Jezusem Chrystusem.

 
             monstrancja

6 czerwca 2015 r.

Z radością uczestniczyliśmy w ewangelizacji ulicznej Białegostoku.

1ew

2ew

3ew

4ew

5ew

6ew

7ew

8ew

ew01

ew02

ew03

ew04

ew05

ew06

ew07

ew08

 

 

 

Festyn parafialny - 30 maja 2015 r.

festyn 1

festyn 2

festyn 3

festyn 4

festyn 5

festyn 6

festyn 7

festyn 8

festyn 9

festyn 10

 

Spotkanie modlitewne dnia 28 kwietnia 2015 r.

Katecheza nt. „Służba we wspólnocie.”

            Nasz lider - Bogdan wygłosił katechezę na temat „Służba we wspólnocie”. Przypomniał, że każdego chrześcijanina powinna charakteryzować postawa służby na rzecz wspólnoty i Kościoła. Wynika to z konieczności naśladowania Chrystusa, który – jak sam powiedział – przyszedł na świat nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Dlatego każdy we wspólnocie może i powinien służyć innym. Wszyscy współtworzymy wspólnotę i wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni, chociaż nie wszyscy w jednakowym stopniu. Każdy z nas otrzymał dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty – niektórzy charyzmaty nadzwyczajne: dar prorokowania, uzdrawiania, rozeznawania, dar języków, inni charyzmaty zwyczajne: dar pięknego śpiewu, czytania Pisma Świętego, talent organizatorski, plastyczny, dar pieczenia ciasta, gotowania, dar dobrego gospodarowania pieniędzmi czy też dar pogody ducha i wprowadzania wokół siebie wyjątkowej, przyjaznej atmosfery, dar pięknej modlitwy lub też uważnego słuchania. Wszystkie te dary Ducha Świętego otrzymaliśmy po to, aby je wykorzystywać dla dobra wspólnoty, którą tworzymy. Trzeba je tylko w sobie odkryć i odważnie nimi służyć. Nie ma we wspólnocie osób niepotrzebnych. Każdy został przez Pana zaproszony do wspólnoty ponieważ otrzymał coś, czym może służyć innym i dla dobra innych. Trzeba ten dar tylko w sobie odkryć. Dlatego powinniśmy - w miarę możliwości - pozytywnie odpowiadać na zaproszenia liderów i animatorów do posługiwania różnymi talentami nawet wówczas, gdy stresujemy się lub obawiamy, czy potrafimy podołać zadaniu. W ten sposób mamy szansę odkrywać w sobie otrzymane od Boga talenty.

            Beata dodała, że chociaż niektórym z nas słowo „sługa” źle się kojarzy, to jednak warto jest służyć, bowiem sługa jest zawsze „w centrum wydarzeń”, ma największe możliwości bycia blisko i oglądania cudów. Przypomniała wydarzenia z Ewangelii takie, jak wesele w Kanie, czy rozmnożenie chleba. Cuda Jezusa widzieli tam przede wszystkim słudzy - ci, którzy na weselu napełniali dzbany wodą i ci, którzy roznosili tysiącom ludzi rozmnożony chleb. Tak samo jest dziś - cuda Jezusa dokonywane w sercach ludzkich najlepiej widzą ci, którzy posługują na rekolekcjach.

Ogłoszenia:

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Dzień

nowenny

Dzień

tygodnia

Parafia Kapłan

Grupa

muzyczna

I

15 maja

Piątek

Ducha

Świętego

Ks. Andrzej

Brzozowski

 
II

16 maja

Sobota

Miłosierdzia

Bożego

Ks. Radosław

Kimsza

 
III

17 maja

Niedziela

Matki Bożej

z Guadelupe

Ks. Adam

Siegieniewicz

 
IV

18 maja

Poniedziałek

Św. Maksymiliana

Marii Kolbego

Ks. Janusz

Wiśniewski

 
V

19 maja

Wtorek

Zmartwychwstania

Pańskiego

Ks. Wojciech

Rogowski

 
VI

20 maja

Środa

Św. Kazimierza

Ks. Sebastian

Sum

 
VII

21 maja

Czwartek

Matki Bożej

Fatimskiej

Ks. Marcin

Pierzchało

Przyjaciele

Oblubieńca

VIII

22 maja

Piątek

NMP

Królowej Rodzin

Ks. Jarosław

Ciuchna

 
IX

23 maja

Sobota

Katedra    

Tematyka:

I dzień – Dary Ducha Świętego

II dzień – Dar Mądrości

III dzień – Dar Rozumu

IV dzień – Dar Rady

V dzień – Dar Męstwa

VI dzień – Dar Umiejętności

VII dzień – Dar Pobożności

VIII dzień – Dar Bojaźni Bożej

IX dzień – Duch Święty i Jego działanie


                                                                                                                                                                                  

Spotkanie modlitewne w dniu 10 lutego 2015 r.

7

Ogłoszenia:

 1. Grupa Modlitwy za Miasto – spotyka się w każdy trzeci wtorek miesiąca, najbliższe spotkanie 17 lutego 2015 o godz. 17.00.
  UWAGA! W miesiącach zimowych (grudzień, styczeń i luty) grupa gromadzi się na wspólną modlitwę w Par. p.w. Św. Jadwigi Królowej, w sali gdzie spotyka się Wspólnota Betlejem (nie ma patroli). Zapraszamy wszystkich chętnych. Co możemy ofiarować naszemu miastu? Ofiarujmy miejscu, w którym mieszkamy, naszą modlitwę. Miejmy tę śmiałość i prośmy Boga o wiele łask dla ludzi żyjących w naszym mieście.
 2. W dniach 18-20 lutego (Środa Popielcowa, czwartek, piątek) przeżywać będziemy nasze Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadzi ks. Marian Rajchel – kapłan z Diecezji Przemyskiej. Spotykamy się w Kościele pw. Świętego Wojciecha o godzinie 19..00 Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy.
 3. Spotkanie osób grających i śpiewających ze wszystkich wspólnot będzie 22 lutego o godz. 17.00 w sali przy Katedrze (spotykamy się przy wejściu do Zakrystii). Zapraszamy wszystkich, którzy pragną śpiewem i grą chwalić Pana.
 4. 23 lutego w par. Św. Rocha o godzinie 18.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapraszamy wszystkich potrzebujących do wspólnej modlitwy.
 5. Kolejne spotkanie Stałej Formacji odbędzie się w dniach 13 – 15 marca 2015 w Surażu.
 6. Najbliższe spotkanie Formacji Liderów i Animatorów w Domu Rekolekcyjnym w Surażu odbędzie się w dniach 20 – 22 marca.
 7. W dniach 1 – 4 października w Warszawie odbędzie się Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej pod hasłem „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (Łk 12, 49). Konferencje będą głosić znani i cenieni mówcy. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu bowiem Konferencja Europejska Odnowy ostatnio była podejmowana w 2002 r., czyli bardzo dawno temu. Z tego właśnie powodu, współorganizowanie jej w Polsce jest dla nas wielkim wyróżnieniem, a podejmowane treści, mówcy i spotkanie w międzynarodowej wspólnocie na pewno przyniosą błogosławione owoce dla wszystkich uczestników – formularz zgłoszeniowy i zasady zapisów na stronie internetowej.
 8. W dniach 23 – 25 października w Domu Rekolekcyjnym w Surażu odbędą się Rekolekcje o rozeznawaniu powołania, które poprowadzi ks. Radosław Kimsza. Koszt 100zł. Informacje i zapisy e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 793 923 523; ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy serdecznie wszystkich (również osoby spoza grup Odnowy), którzy pragną odkryć w głębi swoich serc drogę, którą właśnie dla Ciebie wybrał sam Bóg.
 9. Grupa modlitwy wstawienniczej zaprasza wszystkich potrzebujących na modlitwę w każdy piątek po Mszy św. o 18 na plebanii Kościoła św. Rocha.
 10. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach wakacyjnych, których wykaz - poniżej.

Rekolekcje wakacyjne:

TERMIN RODZAJ   REKOLEKCJI PROWADZĄCY KOSZT

1 – 8 lipca 2015

Nie bójcie się   Miłosierdzia

ks. Jarosław Ciuchna
  i ekipa z Centrum Formacji Wieczernik
  w Magdalence
300zł
12 – 19 lipca 2015 Uzdrowienie wspomnień ks. Krzysztof Herman 300zł
24 – 28 lipca 2015 Rekolekcje o cierpieniu
  „Drogocenna perła”
O.   Szczepan Dzyr OFM Cap Ida Niemirowska z Diecezji Siedleckiej 200zł
1 – 6 sierpnia 2015 Rekolekcje Eucharystyczne ks. Mieczysław Ozorowski 220zł
8 – 12 sierpnia 2015 Rekolekcje III Wieku Ks. Adam Anuszkiewicz 200zł
22 – 29 sierpnia 2015 Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy ks. Andrzej Witerski z Diecezji Drohiczyńskiej 300zł


                                                                                                                                                                                 

Spotkanie modlitewne w dniu 27 stycznia 2015 r.

Rozważane Słowo Boże: Mt. 12,38 - 41

1

2

 4               

                                            

6

                                          

     

                            

 wspomnienie.                                                                                                                                              sylwester 1    

sylwester 2 

sylwester 3

sylwester 4

                  


 


Modlitwa, życzenia, kolędy i coś pysznego do jedzenia,  

czyli spotkanie opłatkowe naszej wspólnoty.                  

- 30 grudnia 2014 r.

wigilia 1

wigilia 2

wigilia 3

 wigilia 4  

 wigilia 5

   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Spotkanie modlitewne                                                                                      w dniu 09 grudnia 2014 r.

Rozważane Słowo Boże: J20,11-16

                                                                                                            

Ogłoszenia:

1. Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot naszej parafii, które odbędzie się w dniu 20 grudnia b.r, o godz. 1900, w sali na plebanii.

2. W drugi dzień świat Bożego Narodzenia zapraszamy na wspólne kolędowanie przy żłóbku  na Rynku Kościuszki (obok Ratusza). Rozpoczęcie o godz. 1500. Zaprośmy swoich znajomych i rodzinę do wspólnego świętowania narodzin Pana Jezusa.

3. Spotkanie opłatkowo-świąteczne naszej wspólnoty odbędzie się we wtorek, 30 grudnia 2014 r., po wieczornej mszy świętej, w kawiarence parafialnej.

4. Zespół uwielbienia OdNowa zaprasza w piątek 12 grudnia b.r. na godz. 1930 do kościoła św. Maksymiliana na Adwentowy Wieczór Oczekiwania pod hasłem: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, a Ja was pokrzepię”.

  

5. Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Białostockiej organizuje Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy.

Zabawa odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9  przy ulicy Upalnej 26 (na osiedlu Słoneczny Stok). Rozpoczęcie Balu o godzinie 2000; o 2400 wspólna Eucharystia na rozpoczęcie Nowego Roku.

Koszt 60zł od osoby + własny koszyczek.

Bliższe informacje i bilety można uzyskać we Wspólnotach lub pod numerem telefonu: 663 638 551.

sylwester 

                                                                                                       

Spotkanie modlitewne                                        w dniu 25 listopada 2014r.

Rozważane Słowo Boże: Mt 2, 9-11

Oni zaś wysłuchawszy, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.”

 Jezus

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii rozważaliśmy przez chwilę w ciszy, jak możemy odnieść przeczytane Słowo Boże do naszego obecnego życia. Prowadzeni przez Ducha Świętego uświadomiliśmy sobie, że również my - biorąc przykład z ewangelicznych Mędrców - możemy ofiarować Jezusowi wszystko, co mamy najcenniejsze: nasze zdolności i umiejętności, uczucia, cierpienia i radości, a nawet rzeczy materialne, aby On mógł posługiwać się tym wszystkim według Swojego upodobania, na Swoją chwałę i dla dobra naszych bliźnich. Dlatego kolejno, w trzyosobowych grupach symbolizujących trzech Mędrców, klękaliśmy przed krzyżem Chrystusa, z radością składając swoje złoto, kadzidło i mirrę u stóp naszego Króla, którego uroczystość obchodziliśmy w ostatnią niedzielę. W tym czasie pozostali członkowie wspólnoty modlili się za osoby ofiarowujące swoje dary.

W ten sposób oddaliśmy samych siebie do dyspozycji Królowi naszego życia zgodnie ze słowami pieśni śpiewanej podczas mszy świętej, w której uczestniczyliśmy przed spotkaniem: „WSZYSTKO TOBIE ODDAĆ PRAGNĘ”.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok